Suoraan sisältöön
Etusivu » Bildningens byggsten
Välkommen till jubileumsårets webbsidor för Uno Cygnaeus och Wolmar Schildt!

År 2008 fanns det 561 061 elever i den finska grundskolan och 114 240 studerande i gymnasieutbildning. Samma år fanns det 164 068 universitetsstuderande i Finland. Kvinnornas andel av de studerande var 53,4 procent. Vid universiteten avlades totalt 38 200 examina. Vid yrkesläroanstalter fanns det 203 184 och vid yrkeshögskolor 133 284 studerande år 2007. - Källa: Statistikcentralen

Finskspråkig undervisning och lärarutbildning har sina rötter i mellersta Finland. I år har det gått 200 år sedan två stora män inom den finska utbildningen och det finska språket, Uno Cygnaeus och Wolmar Schildt, föddes. På 1800-talet var Finland en autonom del av det ryska kejsardömet. Cygnaeus och Schildt hade en stor inverkan på att finskan fick en så betydande ställning på den tiden. Finska språkets starka ställning hade också en stor påverkan på att Finland blev självständigt.

De här männen, som blev kända som nationsvänner, påverkade utvecklingen av den finskspråkiga utbildningen i synnerhet i och från Jyväskylä. Därför vill Jyväskylä stad och Jyväskylä universitets museum tillsammans med samarbetspartner under 2010 fira 200-årsminnet av Uno Cygnaeus och Wolmar Schildts födelse.

På den här sidan uppdateras jubileumsårets evenemang. Jubileumsåret till ära öppnas även en nätutställning i april.

Ni är välkomna att fira och minnas Uno Cygnaeus och Wolmar Schildt samt finska språket, finsk kultur och finsk undervisning!

Bildningens byggsten - Cygnaeus oca Schildt 200 år © 2010 Jyväskylä stad & Jyväskylä universitet