Suoraan sisältöön
Etusivu » Bildningens byggsten » Uno Cygnaeus

Uno Cygnaeus

Den finska folkskolans fader

"Ett barn och en yngling bör rota sig i övertygelsen att arbete inte är ett ok, en börda, utan människans prydnad och heder, salighet och välsignelse av det världsliga livet"

Uno Cygnaeus föddes den 12 oktober 1810 i Tavastehus. Hans pappa, ekonomiförvaltare i Tavastehus län, dog när Uno var bara åtta år gammal. Trots det kunde mamma säkerställa utbildning för Uno. Cygnaeus blev magister år 1836 efter att ha studerat naturvetenskaper och prästvigdes år 1837. Under åren 1839-1845 var han anställd som pastor på ön Sitka i Alaska. Alaska, liksom Finland, var en del av Ryssland då.

Senare arbetade Cygnaeus som pastor och skolans föreståndare i Sankta Maria församling i S:t Petersburg. Där bekantade han sig med pedagogiska frågor och satte sig in i den tidens nyaste pedagogiska litteratur. År 1857 lämnade han ett förslag rörande folkundervisningen i Finland.

Redan nästa år utsågs Cygnaeus att bygga upp folkskollärarutbildningen i Finland. Han gjorde en omfattande studieresa i mellersta Europa för att få kännedom och erfarenheter om folkbildning. Han poängterade praktisk fostran och förutom att studenterna fick teoretiska kunskaper, borde de också uppöva förmågan att arbeta med händerna. Det är Cygnaeus förtjänst att slöjd kom att ingå i den finländska folkskolans program, som första land i världen.

I Alaska hade Cygnaeus sett hur stor inverkan kvinnornas utbildning hade på deras liv. Därför var Cygnaeus en ivrig förespråkare för kvinnors utbildning. Han satte igång barnträdgårdslärarutbildningen och grundade Finlands första barnkrubba i anslutning till seminariet. Allmän folkskola, vilken Cygnaeus föreslog, ledde också till mindre klasskillnader. Enligt Cygnaeus förslag till finskt skolsystem förlades folkskollärar- och lärarinneseminariet till Jyväskylä år 1863. Tack vare distriktsläkaren Wolmar Schildt hade man redan landets äldsta finskspråkiga läroverk, Jyväskylä lyceum, där. På lärarseminariet hade man egna, separata avdelningar för män och kvinnor.

Cygnaeus arbetade som direktör för seminariet vid sidan av sin egen tjänst ända till 1869. Cygnaeus hade utnämnts till inspektör för folkskolorna i Finland år 1861. I denna tjänst fortsatte han tills han gick i pension. Han dog år 1888.

Källor:

Jyväskylä universitets museum

Veli Nurmi: Uno Cygnaeus. Suomalainen koulumies ja kasvattaja (Valtion painatuskeskus, Kouluhallitus 1988). Helsinki.

The heartbeat of Finnish education - Cygnaeus and Schildt 200 years © 2010 City of Jyväskylä & University of Jyväskylä