Suoraan sisältöön
Etusivu » Bildningens byggsten » Wolmar Schildt

Wolmar Schildt

Förnyare av det finska språket

Folkets kynne i inlandet är sävligt, men de är på något sätt uthålliga och geniala i sin verksamhet.

Wolmar Schildt föddes i Laukas den 31 juli 1810. Han var son till en officer och adelsman. Svenska var modersmålet i familjen, men Wolmar hade fötts och växt upp i ett finskspråkigt område så han behärskade finska redan som barn.

Schildt blev kandidat i humanistiska vetenskaper år 1833 och medicine doktor år 1840. Han arbetade som distriktsläkare i Saarijärvi och Äänekoski i femtio år. Han lämnade sin tjänst för att gå i pension.

Schildt var fennoman och utvecklare av finskan. Man har konstaterat att det inte satts igång ett enda betydande projekt i Jyväskylä i slutet av 1800-talet utan att Schildt var inblandad .

Schildt var också med att starta den första finskspråkiga folkskolan, Jyväskylä lyceum. Han var också den förste som förde fram tanken att grunda det första finskspråkiga universitetet i Jyväskylä.

Schildt var med om mycket. Han grundade Sparbanken och en tidning samt köpte ett boktryckeri. Han är också känd som journalist. Under signaturen W. Kilpinen publicerade han många skrifter, som avhandlade finska språkets ställning och berikandet av språket med nya ord. Många ord han föreslog, t.ex. tiede (vetenskap), taide (konst) och yleisö (publik) används fortfarande.

Schildts arbete hade en stor inverkan på att hans nationsvän Uno Cygnaeus kunde grunda seminariet just i Jyväskylä.

Schildt blev också känd som skapare av ett nytt skrivsätt (’venykekirjoitus’), enligt vilket man betecknar långa vokaler med ett tecken. Den här reformen fick aldrig vind i seglen, i motsats till hans andra projekt. I alla fall använde han själv det här skrivsättet.

Wolmar Schildt dog i Jyväskylä den 8 maj 1893. Hans dödsannons i tidningarna var skriven på hans eget skrivsätt och texten på hans gravsten på Jyväskylä gamla begravningsplats är skriven på samma sätt.

Källor:

Fredrikson, E., Wolmar Schildt - Suomalaisuuden edistäjä. Keski-Suomen museon monistesarja 1/1984. Jyväskylä.

Audejev-Ojanen Pirkko, Venytysmerkkilöt - Wolmar Schildtin omat kirjaimet. Jyväskylän yliopiston kirjaston tiedotuslehti Verkkomakasiini 21.12.2006 https://jyx.jyu.fi/

Wolmar Schildt: tieteen ja taiteen isä. Toimittanut Mauno Jokipii. Jyväskylä 1993.

Bildningens byggsten - Cygnaeus oca Schildt 200 år © 2010 Jyväskylä stad & Jyväskylä universitet